ASHABI BEDIR

ASHABI BEDİR

yazan Arif Ağırbaş
Bu yazıyı beğenin

Aufrufe: 277

ASHABI BEDİR

 1. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sallallahu teala aleyhi ve sellem)
 2. Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (R.A.)
 3. Seyyidüna Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
 4. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.)
 5. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
 6. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
 7. Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)
 8. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
 9. Seyyidüna Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)
 10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
 11. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)
 12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazreci (R.A.)
 13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (R.A.)
 14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)
 15. Seyyidüna Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)
 16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (R.A.)
 17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)
 18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet’el-Evsi (R.A.)
 19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)
 20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.)
 21. Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)
 22. Seyyidüna İyas ibn’il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
 23. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)
 24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazreci (R.A.)
 25. Seyyidüna el-Bera bin Ma’rur el-Hazreci (R.A.)
 26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 27. Seyyidüna Bişr ibn’il-Bera el-Hazrecî (R.A,)
 28. Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.)
 29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.)
 30. Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (R.A.)
 31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (R.A.)
 32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.)
 33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)
 34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
 35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)
 36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
 37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)
 38. Seyyidüna Sa’lebe bin Hatim el-Evsî (R.A.)
 39. Seyyidüna Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
 40. Seyyidüna Sa’lebe bin Aneme el-Hazreci (R.A.)
 41. Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
 42. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (R.A.)
 43. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 44. Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (R.A.)
 45. Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi (R.A.)
 46. Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (R.A.)
 47. Seyyidüna Hamza bin Abd’il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.)
 48. Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (R.A.)
 49. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi’ el-Evsi (R.A.)
 50. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (R.A.)
 51. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (R.A.)
 52. Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (R.A.)
 53. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (R.A.)
 54. Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (R.A.)
 55. Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (R.A.)
 56. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (R.A.)
 57. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
 58. Seyyidüna el-Haris ibn’un-Nu’man ibn-i Ümeyye el-Evsi (R.A.)
 59. Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî (ŞEHİD) (R.A.)
 60. Seyyidüna Harise bin Nu’man el-Hazreci (R.A.)
 61. Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)
 62. Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
 63. Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (R.A.)
 64. Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (R.A.)
 65. Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (R.A.)
 66. Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 67. Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)
 68. Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (R.A.)
 69. Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
 70. Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (R.A.)
 71. Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
 72. Seyyidüna Habbab ibn’ül-Eret el-Muhaciri (R.A.)
 73. Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (R.A.)
 74. Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (R.A.)
 75. Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (R.A.)
 76. Seyyidüna Hıraş ibn’is-Sımme el-Hazrecî (R.A.)
 77. Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (R.A.)
 78. Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi’ el-Hazreci (R.A.)
 79. Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (R.A.)
 80. Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
 81. Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
 82. Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.»
 83. Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî (R.A.)
 84. Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (R.A.)
 85. Seyyidüna Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (R.A.)
 86. Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.)
 87. Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (R.A.)
 88. Seyyidüna Zü’ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (ŞEHİD) (R.A.)
 89. Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (R.A.)
 90. Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 91. Seyyidüna Rafi’ bin ğunecde el-Evsî (R.A.)
 92. Seyyidüna Rafi’ bin Malik el-Hazrecî (R.A.)
 93. Seyyidüna Rafi’ibn’ül-Muall el-Hazrecî (ŞEHİD) (R.A.)
 94. Seyyidüna Rafi’ bin Yezîd el-Evsi (R.A.)
 95. Seyyidüna Rib’ıy bin Rafi’ el-Evsî (R.A.)
 96. Seyyidüna er-Rebi’ibn-ü İyas el-Hazrecî (R.A.)
 97. Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)
 98. Seyyidüna Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)
 99. Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci (R.A.)

100.Seyyidüna Rifaa bin Rafi’ el-Hazrecî (R.A.)

101.Seyyidüna Rifaa bin Abd’il Münzir el-Evsî (R.A.)

102.Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)

103.Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam (R.A.)

104.Seyyidüna Ziyad ibn’is-Seken el-Evsî (R.A.)

105.Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (R.A.)

106.Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

107.Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (R.A.)

108.Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (R.A.)

109.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Hattab el-Muhaciri (R.A.)

110.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî(R.A.)

111.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Mualla el-Hazrecî (R.A.)

112.Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (R.A.)

113.Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.)

114.Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (R.A.)

115.Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A)

116.Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri (R.A.)

117.Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî (R.A.)

118.Seyyidüna Süraka bin Ka’b el-Hazreci (R.A.)

119.Seyyidüna Sa’d Mevla Hatıb el-Muhaciri (R.A.)

120.Seyyidüna Sa’d ibn’i Havle el-Muhaciri (R.A.)

121.Seyyidüna Sa’d ibn’i Hayseme el-Evsî (ŞEHİD)(R.A.)

122.Seyyidüna Sa’d ibn’ür-Rebi el-Hazrecî (R.A.)

123.Seyyidüna Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsi (R.A.)

124.Seyyidüna Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)

125.Seyyidüna Sa’d ibn-i Sehi el-Hazreci (R.A.)

126.Seyyidüna Sa’d ibn-i Ubade el-Hazrecî (R.A.)

127.Seyyidüna Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.)

128.Seyyidüna Sa’d ibn-i Osman el-Hazrecî (R.A.)

129.Seyyidüna Sa’d ibn-i Muaz el-Evsi (R.A.)

130.Seyyidüna Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)

131.Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî (R.A.)

132.Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)

133.Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.)

134.Seyyidüna Selît’ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)

135.Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (R.A.)

136.Seyyidüna SUleym ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)

137.Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

138.Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (R.A.)

139.Seyyidüna Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)

140.Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.)

141.Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (R.A.)

142.Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (R.A.)

143.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (R.A.)

144.Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (R.A.)

145.Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)

146.Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.)

147.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (R.A.)

148.Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (R.A.)

149.Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (R.A.)

150.Seyyidüna Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri (R.A.)

151.Seyyidüna Şüca’ ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (R.A.)

152.Seyyidüna Şerik ibn-i Enes el-Evsî (R.A.)

153.Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A.)

154.Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb’l-As el-Muhaciri (R.A.)

155.Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (ŞEHİD)(R.A.)

156.Seyyidüna Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (R.A.)

157.Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci (R.A.)

158.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (R.A.)

159.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

160.Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.)

161.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A.)

162.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)

163.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu’man el-Hazrecî (R.A.)

164.Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri (R.A.)

165.Seyyidüna Asım ibn-i Sabir el-Evsî (R.A.)

166.Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.)

167.Seyyidüna Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (R.A.)

168.Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi (R.A.)

169.Seyyiduna Akıl ibn’ül-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)(ŞEHİD)

170.Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (R.A.)

171.Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)

172.Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)

173.Seyyidüna Amir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)

174.Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (R.A.)

175.Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (R.A.)

176.Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)

177.Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (R.A.)

178.Seyyidüna Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.)

179.Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (R.A.)

18O.Seyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)

181.Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazrecî (R.A.)

182.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)

183.Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)

184.Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (R.A.)

185.Seyyidüna Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (R.A.)

186.Seyyidüna Abdullah ibn’ül-Humeyyir el-Hazreci (R.A.)

187.Seyyiduna Abdullah ibn’ür-Rebi el-Hazreci (R.A.)

188.Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (R.A.)

189.Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)

190.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)

191.Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (R.A.)

192.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (R.A.)

193.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (R.A.)

194.Seyyidüna Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi (R.A.)

195.Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (R.A.)

196.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (R.A.)

197.Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.)

198.Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (R.A.)

199.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

200.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (R.A.)

201.Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (R.A.)

202.Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (R.A.)

203.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (R.A.)

204.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (R.A.)

205.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhacirî (R.A.)

206.Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhacirî (R.A.)

207.Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (R.A.)

208.Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (R.A.)

209.Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi (R.A.)

210.Seyyidüna Abdet’el-Haşhaş el-Hazrecî (R.A.)

211.Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (R.A.)

212.Seyyidüna Ubeyd ibn’ut-Teyyihan ey-Evsî (R.A.)

213.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)

214.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (R.A.)

215.Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (R.A.)

216.Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)

217.Seyyidüna Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (R.A.)

218.Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (R.A.)

219.Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (R.A.)

220.Seyyidüna Osman ibn-i Maz’un el-Muhacirî (R.A.)

221.Seyyidüna el-Aclan ibn’ün Nu’man el-Hazrecî (R.A.)

222.Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (R.A.)

223.Seyyidüna İsmet’übn’ül-Husayn el-Hazrecî (R.A.)

224.Seyyidüna Usaymet’ül-Hazreci (R.A.)

225.Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (R.A.)

226.Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.)

227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazrecî (R.A.)

228.Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci (R.A.)

229.Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (R.A.)

230.Seyyidüna Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (R.A.)

231.Seyyidüna Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (R.A.)

232.Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî (R.A.)

233.Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsî (R.A.)

234.Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (R.A.)

235.Seyyidüna Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)

236.Seyyidüna Amr ibn’ül-Cemuh el-Hazrecî (R.A.)

237.Seyyidüna Amr ibn’ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)

238.Seyyidüna Amr ibn’ül Haris el-Muhacirî (R.A.)

239.Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)

240.Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (R.A.)

241.Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci (R.A.)

242.Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)

243.Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî (R.A.)

244.Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (R.A.)

245.Seyyidüna Umeyr ibn’ül Humam el-Hazrecî (R.A.) (ŞEHİD)

246.Seyyidüna Umeyr ibn’ül-Amir el-Hazrecî (R.A.)

247.Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (R.A.)

248.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma’bed el-Evsî (R.A.)

249.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (R.A.) (ŞEHİD)

250.Seyyidüna Avf ibn’ül-Haris el-Hazreci (R.A.)

251.Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî (R.A.)

252.Seyyidüna İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (R.A.)

253.Seyyidüna Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)

254.Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)

255.Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (R.A.)

256.Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (R.A.)

257.Seyyidüna Kudame bin Maz’un el-Muhaciri (R.A.)

258.Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci (R.A.)

259.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)

260.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)

261.Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)

262.Seyyidüna Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazreci (R.A.)

263.Seyyidüna Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)

264.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (R.A.)

265.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (R.A.)

266.Seyyidüna Malik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî (R.A.)

267.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci (R.A.)

268.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (R.A.)

269.Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)

270.Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsı (R.A.)

271.Seyyidüna Malik ibn-i Mes’üd el-Hazrecî (R.A.)

272.Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (R.A.)

273.Seyyidüna Malik Mübeşşir bin Abd’il-Munzir el-Evsî (R.A.) (ŞEHİD)

274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (R.A.)

275.Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (R.A.)

276.Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (R.A.)

277.Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (R.A.)

278.Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (R.A.)

279.Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (R.A.)

280.Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (R.A.)

281.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)

282.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Halde el-Hazrecî (R.A.)

283.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)

284.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)

285.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Sa’d el-Hazrecî (R.A.)

286.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Sa’d el-Evsi (R.A.)

287.Seyyidüna Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (R.A.)

288.Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (R.A.)

289.Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)

290.Seyyidüna Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (R.A.)

291.Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

292.Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.)

293.Seyyidüna Ma’bed ibn-i Abbad el-Hazreci (R.A.)

294.Seyyidüna Ma’bed ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)

295.Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (R.A.)

296.Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (R.A.)

297.Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (R.A.)

298.Seyyidüna Ma’kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (R.A.)

299.Seyyidüna Ma’mer ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)

300.Seyyidüna Ma’n ibn-i Adiyy el-Hazreci (R.A.)

301.Seyyidüna Ma’n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (R.A.)

302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)

303.Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

304.Seyyidüna Mikdad ibn’ül-Esved el-Muhaciri (R.A.)

305.Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (R.A.)

306.Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

307.Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (R.A.)

308.Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (R.A.)

309.Seyyidüna Mıhça’ ibn’üs-Salih Mevla Ömer’ibn’ül-Hattab el Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD)

310.Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi (R.A.)

311.Seyyidüna Nu’man ibn-i el-A’rac el-Hazrecî (R.A.)

312.Seyyidüna Nu’man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (R.A.)

313.Seyyidüna Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (R.A.)

314.Seyyidüna Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

315.Seyyidüna Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A)

316.Seyyidüna Nu’man ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)

317.Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (R.A.)

328.Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (R.A.)

319.Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazrecî (R.A)

320.Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî (R.A.)

321.Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri (R.A.)

322.Seyyidüna Vehb ibn-i Sa’d el-Muhaciri (R.A.)

323.Seyyidüna Hanî’bin’Niyar el-Hazrecî (R.A.)

324.Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (R.A.)

325.Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (R.A.)

326.Seyyidüna Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri (R.A.)

327.Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (R.A.)

328.Seyyidüna Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (R.A.)

329.Seyyidüna Yezîd ibn’ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)

330.Seyyidüna Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (R.A.)

331.Seyyidüna Yezid ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (R.A.)

(RADIYALLAHU ANHUM ECMAİN)

 

 

 

- Yorumunuz -

BU YAZILAR İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

- Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşın lütfen -
Share via
Send this to a friend